Disclaimer

Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. 

Zorgvuldigheid: 
Ambiant Villas besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op de website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Voor kennelijke fouten en type- of invoerfouten kan Ambiant Villas nooit aansprakelijk gesteld worden.

Voorbehoud: 
Ambiant Villas behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de bezoeker prijzen te wijzigen, alsmede wijzigingen aan te brengen in de website indien de situatie daarom vraagt. 

In the Spotlights!